Logo
Company name: Forvaters Terra Ltd.
Registration Nr.: 40103261062
Address: 1 Ciekurkalna 1st Line, 1st Block - Suite 214, Riga LV1026
Phone: +371 67829919, +371 67315767
Mobile: +371 29250759
e-pasts
Banking Account: Luminor (DNB) Bank
LV40RIKO0002013203345

Working hours: each working day 8.00 - 16.00

Pierakstīšanās tikai no 9.00 līdz 15.00 pa telefonu: +371 67315767

Sakarā ar grozījumiem Veselības ministrijas rīkojumā nr. 59 Forvaters Terra ir atļauts atsākt Medicīniskās komisijas jūrniekiem. To ir iespējams veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu. Lūdzu strikti ievērojiet laika grafiku!
Obligāti jāierodas sejas maskās! Obligāti jāuzrāda Jūrnieku grāmatiņa, kas apliecinātu faktu, ka jūs esat krastā ilgāk par 14 dienām. Jūs nedrīkstat ierasties uz komisiju, ja jums ir jāatrodas karantīnā vai ir bijusi saskare ar COVID-19 slimnieku!!!

Appointment to doctor calling +371 67315767 only from 9.00am to 3.00pm

Due to amendments in Health Ministry order nr 59 Forvaters Terra is allowed to restart Medical examinations for seafarers. Medical examinations will be done only by appointment. Please be precise in time when you are coming to see doctor!
You must wear a face mask! You must produce Seamen Book to proof to be off board more then for 14 days. You must not show up if you must be quarantined or you had contact with COVID-19 patient!!!

Запись на прием к врачу по телефону +371 67315767 только с 9.00 до 15.00.

В связи с изменениями в приказе Министерства здравоохранения № 59 Forvaters Terra разрешено возобновить медицинские осмотры для моряков. Медицинские осмотры будут проводиться только по предварительной записи. Пожалуйста, будьте точны во времени, когда вы приходите к врачу!
Вы должны носить маску для лица! Вы должны предъявить мореходную книжку, чтобы доказать, что вы списаны более 14 дней. Вы не должны появляться, если вы должны быть помещены в карантин или у вас был контакт с пациентом COVID-19 !!!
NEW: Chester step-test
NEW: Shoulder Measurement certificate

Available certificates:
Antigua- Barbuda
Bahamas
Belgian
Belize
Carneval
Carribean
Cyprus
Czech Republic
Danish
Finland
Germany
Greece
Iceland
Italian
Liberian
Malta
Marshal Islands
Norwegian
Norwegian Offshore
Panama
Romania
Stolt
Singapore
NEW: Swedish
UK Offshore (OGUK)
Vanuatu
OGUK Certificate of Fitness to Participate in ERT Duties

Kas jāzina dodoties uz medicīnas komisiju?

 1. Līdzi jābūt pasei (vai id, vai jūrnieku grāmatiņa) un pēdējais sertifikāts.
 2. Ja komisija ir pirmo reizi vai ir bijis pārtraukums 5 gadi darbam jūrā, tad nepieciešamas 3 izziņas:
 3. Ierāšanās tukšā dūšā vai vismaz 2 stundas pēc ēšanas.
 4. Ja ir veselības problēmas ( diabēts, hipertonija, utt), tad ieteicams savlaicīgi paņemt no sava ārstējošā ārsta izziņu ar diagnozi un rekomendācijām, kā arī precizēt rekomendējamās zāles.
 5. Ja ir svara problēmas (BMI > 30, skat. Internetā formulu), tad savlaicīgi jāveic veloergometrija.
 6. Ir iespējams, piemaksājot 10 EUR, veikt analīzes steidzamības kārtā 1-1,5 stundu laikā.

What shoul I know before medical examination?

 1. I must have with me passport (or id, or seaman’s book) and my last Medcial Certificate.
 2. If I do this for the first time (or interruption is more than 5 years), I must have 3 references:
 3. I must be on empty stomach or at least 2 hours after the last meal before the medical examination.
 4. If I have health problems (diabetes, blood pressure, etc.) , I must have references from my attending doctor, that states the diagnose and reccommendations.
 5. If I have weight problems , BMI> 30 , I must pass endurance test.
 6. There is possibility for additionla cost of 10EUR to ask for laboratory results quicker in 1 - 1.5h.

Что надо знать, отправляясь на медицинскую комиссию.

 1. При себе надо иметь один из документов – паспорт, ID или мореходную книжку и последний медицинский сертификат.
 2. Если комисия первый раз или перерыв больше 5 лет, тогда необходимо 3 справки:
 3. Приходить натощак или хотя-бы через 2 часа после еды.
 4. Если есть проблемы со здоровьем (диабет, гипертония и т.д.), рекомендуется взять справку у семейного врача с диагнозом и рекомендациями, а так же уточнить рекомендуемые медикоменты.
 5. Есть возможность доплатить 10.0 евро и анализы будут готовы в течение 1-1.5 часов.
What is my BMI?